Opinion Factsheet  

Správa Komisie o vykonávaní oznámenia Komisie o silnejšom a obnovenom strategickom partnerstve s najvzdialenejšími regiónmi EÚ

BGENESHUITLTLVSK
Opinion Number: CDR 3319/2020
Commission: COTER
Status: Currently in discussion
Date: 10/12/2020