Opinion Factsheet  

Príležitosti a synergie vyplývajúce z preventívnej adaptácie na zmenu klímy v záujme podpory udržateľnosti a kvality života v regiónoch a obciach a rámcové podmienky na to potrebné

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 3121/2020
Rapporteur: MARKKULA Markku
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 10/12/2020