Opinion Factsheet  

Vlna obnovy pre Európu ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2786/2020
Rapporteur: ROSSI Enrico
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 19/03/2021