Opinion Factsheet  

Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1903/2021
Rapporteur: MARKKULA Markku
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 02/07/2021