Anton MATTLE

predseda krajinskej vlády Tirolska

 Anton MATTLE

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • nemčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Rakúsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

23.01.2023

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Rakúska delegácia