Patrick MOLINOZ

podpredseda regiónu Bourgogne-Franche-Comté

 Patrick MOLINOZ

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • francúzština
  • angličtina
  • španielčina

Zastupovaná krajina

Francúzsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

24.02.2022

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Druhý podpredseda/Druhá podpredsedníčka

  • 7. funkčné obdobie – komisia CIVEX
  • koordinátori CIVEX

Člen/Členka

  • Plenárne zasadnutie ARLEM
  • Francúzska delegácia
  • Medziregionálna skupina Budúcnosť automobilového priemyslu