Heinrich DORNER

člen regionálneho výkonného orgánu vykonávajúci volenú funkciu: vláda spolkovej krajiny Burgenland

 Heinrich DORNER

Politická skupina
SES (Strana európskych socialistov)
Komisie
  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)
Jazyky
nemčina
Zastupovaná krajina
Rakúsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
28.10.2020

Kontakt

Sociálne médiá