Nedzhmi ALI

člen miestneho výkonného orgánu vykonávajúci volenú funkciu: mesto Džebel

 Nedzhmi ALI

Politická skupina
Renew Europe
Komisie
  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
Jazyky
bulharčina, angličtina
Zastupovaná krajina
Bulharsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Bulharská delegácia