Antje GROTHEER

podpredsedníčka Krajinského snemu spolkovej krajiny Brémy

 Antje GROTHEER

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

 • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
 • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

 • angličtina
 • nemčina

Zastupovaná krajina

Nemecko

Zastúpený región

Bremen

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

 • Pracovná skupina Turecko

Spravodajca/Spravodajkyňa

 • 7. funkčné obdobie – komisia CIVEX

Člen/Členka

 • Plenárne zasadnutie ARLEM
 • Komisia STD ARLEM
 • Kontaktná skupina pre Spojené kráľovstvo
 • Deň rozšírenia
 • Nemecká delegácia
 • PS Ukrajina
 • PS pre Západný Balkán