Josef FREY

poslanec krajinského snemu spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko

 Josef FREY

Politická skupina

The Greens

Jazyky

  • angličtina
  • francúzština
  • nemčina

Zastupovaná krajina

Nemecko

Zastúpený región

Baden-Wurttemberg

Náhradník/Náhradníčka Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá