Isilda Maria Prazeres GOMES

starostka mesta Portimão

 Isilda Maria Prazeres GOMES

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • angličtina
  • francúzština
  • portugalčina

Zastupovaná krajina

Portugalsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Portugalská delegácia

Podpredseda/Podpredsedníčka

  • Predsedníctvo VR

Člen/Členka

  • Kontaktná skupina pre Spojené kráľovstvo