Jiří ČUNEK

poslanec regionálneho zhromaždenia: člen zastupiteľstva Zlínskeho kraja

 Jiří ČUNEK

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • čeština

Zastupovaná krajina

Česká republika

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Česká delegácia