Uroš BREŽAN

starosta obce Tolmin

 Uroš BREŽAN

Politická skupina
The Greens
Komisie
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)
Jazyky
angličtina, taliančina, slovinčina
Zastupovaná krajina
Slovinsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Spravodajca/Spravodajkyňa

  • 7. funkčné obdobie – komisia NAT

Člen/Členka

  • Deň rozšírenia
  • Slovinská delegácia
  • PS pre Západný Balkán