Nuška GAJŠEK

primátorka mesta Ptuj

 Nuška GAJŠEK

Politická skupina
SES (Strana európskych socialistov)
Komisie
  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)
Jazyky
angličtina, slovinčina
Zastupovaná krajina
Slovinsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
24.10.2019

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Slovinská delegácia