Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

členka regionálneho výkonného orgánu: vláda autonómneho spoločenstva Kantábria

 Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Politická skupina
Renew Europe
Komisie
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)
Jazyky
španielčina
Zastupovaná krajina
Španielsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
07.10.2019

Kontakt

Sociálne médiá