Marco MARSILIO

predseda regiónu Abruzzo

 Marco MARSILIO

Politická skupina

EKR (Európski konzervatívci a reformisti)

Komisie

 • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
 • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

 • taliančina
 • angličtina

Zastupovaná krajina

Taliansko

Zastúpený región

Abruzzo

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

13.05.2019

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

 • Skupina EKR

Člen/Členka

 • GI Región Jadranského a Iónskeho mora
 • Plenárne zasadnutie ARLEM
 • Komisia STD ARLEM
 • Konferencia predsedov
 • Medziregionálna skupina Budúcnosť automobilového priemyslu
 • Talianska delegácia