Malte KRÜCKELS

zástupca regionálnej samosprávy politicky zodpovedný volenému zhromaždeniu: parlament spolkovej krajiny Durínsko

 Malte KRÜCKELS

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • angličtina
  • nemčina

Zastupovaná krajina

Nemecko

Zastúpený región

Thuringen

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Nemecká delegácia