József BERÉNYI

podpredseda Trnavského samosprávneho kraja

 József BERÉNYI

Politická skupina
EĽS (Európska ľudová strana)
Komisie
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
Jazyky
slovenčina, maďarčina
Zastupovaná krajina
Slovensko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
18.09.2018

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Karpaty
  • Deň rozšírenia
  • Medziregionálna skupina Budúcnosť automobilového priemyslu
  • ZPV NOMAC
  • Slovenská delegácia