Rastislav TRNKA

predseda Košického samosprávneho kraja

 Rastislav TRNKA

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • slovenčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Slovensko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

18.09.2018

Kontakt

Sociálne médiá