Rastislav TRNKA

predseda Košického samosprávneho kraja

 Rastislav TRNKA

Politická skupina
EĽS (Európska ľudová strana)
Komisie
  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
Jazyky
slovenčina, angličtina
Zastupovaná krajina
Slovensko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
18.09.2018

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Prvý podpredseda/Prvá podpredsedníčka

  • 7. funkčné obdobie – komisia ENVE
  • koordinátori ENVE

Člen/Členka

  • Slovenská delegácia