Mark SPEICH

štátny tajomník spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko pre spolkové, európske a medzinárodné záležitosti

 Mark SPEICH

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • nemčina
  • angličtina
  • francúzština

Zastupovaná krajina

Nemecko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

19.03.2018

Kontakt