Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

člen regionálneho výkonného orgánu: vláda autonómneho spoločenstva Aragón

 Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Politická skupina
SES (Strana európskych socialistov)
Komisie
  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
Jazyky
španielčina
Zastupovaná krajina
Španielsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
14.03.2016

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Cezhraničná spolupráca
  • Medziregionálna skupina Budúcnosť automobilového priemyslu
  • Španielska delegácia