Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

člen regionálneho výkonného orgánu: vláda autonómneho spoločenstva Aragón

 Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Jazyky

  • španielčina

Zastupovaná krajina

Španielsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

14.03.2016

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Cezhraničná spolupráca
  • Medziregionálna skupina Budúcnosť automobilového priemyslu
  • Španielska delegácia