Francina ARMENGOL I SOCIAS

predsedníčka vlády Baleárskych ostrovov

 Francina ARMENGOL I SOCIAS

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • španielčina
  • francúzština

Zastupovaná krajina

Španielsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

09.10.2015

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Spravodajca/Spravodajkyňa

  • 7. funkčné obdobie – komisia NAT

Člen/Členka

  • Plenárne zasadnutie ARLEM
  • Komisia STD ARLEM
  • Medziregionálna skupina Ostrovy a ostrovné regióny
  • Španielska delegácia