Ximo PUIG I FERRER

predseda vlády autonómneho spoločenstva Valencia

 Ximo PUIG I FERRER

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • španielčina

Zastupovaná krajina

Španielsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

05.10.2015

Kontakt