Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

predseda vlády autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha

 Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Politická skupina
SES (Strana európskych socialistov)
Komisie
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)
Jazyky
španielčina
Zastupovaná krajina
Španielsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
05.10.2015

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Španielska delegácia