Mariusz Rafał FRANKOWSKI

poslanec zastupiteľstva hlavného mesta Varšavy

 Mariusz Rafał FRANKOWSKI

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Jazyky

  • poľština
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Poľsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

25.11.2019

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Poľská delegácia