Ján FERENČÁK

Primátor Kežmarku

 Ján FERENČÁK

Politická skupina
SES (Strana európskych socialistov)
Komisie
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
Jazyky
nemčina, angličtina, poľština, slovenčina
Zastupovaná krajina
Slovensko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
17.02.2017
 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Karpaty
  • Medziregionálna skupina Cezhraničná spolupráca
  • Slovenská delegácia