Jaroslav HLINKA

Starosta mestskej časti Košice-Juh

 Jaroslav HLINKA

Politická skupina
SES (Strana európskych socialistov)
Komisie
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
Jazyky
angličtina, slovenčina
Zastupovaná krajina
Slovensko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
26.01.2015

Kontakt

Sociálne médiá