Władysław ORTYL

poslanec regionálneho zhromaždenia: zastupiteľstvo Podkarpatského vojvodstva

 Władysław ORTYL

Politická skupina

EKR (Európski konzervatívci a reformisti)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • poľština

Zastupovaná krajina

Poľsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

08.11.2016

Kontakt

Sociálne médiá