Gints KAMINSKIS

poslanec miestneho zastupiteľstva: zastupiteľstvo mesta Auce

 Gints KAMINSKIS

Politická skupina
Renew Europe
Komisie
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
Jazyky
angličtina, nemčina, lotyština
Zastupovaná krajina
Lotyšsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Lotyšská delegácia

Podpredseda/Podpredsedníčka

  • Predsedníctvo VR

Člen/Členka

  • CORLEAP
  • PREDSEDNÍCTVO CORLEAP