Jasna GABRIČ

primátorka mesta Trzin

 Jasna GABRIČ

Politická skupina
Renew Europe
Komisie
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
Jazyky
nemčina, španielčina, slovinčina
Zastupovaná krajina
Slovinsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
16.07.2012

Kontakt