Sebihan MEHMED

členka miestneho výkonného orgánu vykonávajúca volenú funkciu: mesto Krumovgrad

 Sebihan MEHMED

Politická skupina
Renew Europe
Jazyky
bulharčina
Zastupovaná krajina
Bulharsko
Náhradník/Náhradníčka Európskeho výboru regiónov od
10.07.2012

Kontakt

 
Obsah