Sebihan MEHMED

členka miestneho výkonného orgánu vykonávajúca volenú funkciu: mesto Krumovgrad

 Sebihan MEHMED

Politická skupina

Renew Europe

Jazyky

  • bulharčina

Zastupovaná krajina

Bulharsko

Zastúpený región

Yuzhen tsentralen

Náhradník/Náhradníčka Európskeho výboru regiónov od

10.07.2012

Kontakt

 
Obsah