Ivan ALEKSIEV

člen miestneho výkonného orgánu vykonávajúci volenú funkciu: mesto Pomorie

 Ivan ALEKSIEV

Politická skupina
EĽS (Európska ľudová strana)
Komisie
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
Jazyky
bulharčina
Zastupovaná krajina
Bulharsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
26.01.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Bulharská delegácia