Zhivko TODOROV

člen miestneho výkonného orgánu vykonávajúci volenú funkciu: mesto Stara Zagora

 Zhivko TODOROV

Politická skupina
EĽS (Európska ľudová strana)
Komisie
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
Jazyky
bulharčina, angličtina, nemčina
Zastupovaná krajina
Bulharsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
10.07.2012

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Bulharská delegácia