Tanya HRISTOVA

primátorka mesta Gabrovo

 Tanya HRISTOVA

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • angličtina
  • bulharčina

Zastupovaná krajina

Bulharsko

Zastúpený región

Severen tsentralen

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

10.07.2012

Kontakt