Olgierd GEBLEWICZ

maršalek Západopomoranského vojvodstva

 Olgierd GEBLEWICZ

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • poľština
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Poľsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

03.10.2011

Sociálne médiá