Malina EDREVA

členka miestneho výkonného orgánu vykonávajúca volenú funkciu: zastupiteľstvo mesta Sofia

 Malina EDREVA

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • bulharčina
  • francúzština

Zastupovaná krajina

Bulharsko

Zastúpený región

Yugozapaden

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

14.06.2016

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Podpredseda/Podpredsedníčka

  • Predsedníctvo VR

Člen/Členka

  • Bulharská delegácia