Günther PLATTER

krajinský hajtman spolkovej krajiny Tirolsko

 Günther PLATTER

Politická skupina
EĽS (Európska ľudová strana)
Komisie
  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
Jazyky
nemčina, angličtina
Zastupovaná krajina
Rakúsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
28.09.2018

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Rakúska delegácia

Podpredseda/Podpredsedníčka

  • Predsedníctvo VR