Marek WOŹNIAK

maršalek Veľkopoľského vojvodstva

 Marek WOŹNIAK

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • poľština
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Poľsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2006

Kontakt

Sociálne médiá