Zlatko ZHIVKOV

člen miestneho výkonného orgánu vykonávajúci volenú funkciu: mesto Montana

 Zlatko ZHIVKOV

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • bulharčina
  • nemčina

Zastupovaná krajina

Bulharsko

Zastúpený región

Severozapaden

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

02.10.2008

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Bulharská delegácia