Vladimir MOSKOV

člen miestneho výkonného orgánu vykonávajúci volenú funkciu: mesto Goce Delčev

 Vladimir MOSKOV

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • bulharčina

Zastupovaná krajina

Bulharsko

Zastúpený región

Yugozapaden

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

02.10.2008

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Bulharská delegácia
  • Predsedníctvo VR