Emil IVANOV

člen miestneho výkonného orgánu vykonávajúci volenú funkciu: mesto Svoge

No photo available

Politická skupina
Not Affiliated
Komisie
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
Jazyky
bulharčina
Zastupovaná krajina
Bulharsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
26.01.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Bulharská delegácia