Emil IVANOV

člen miestneho výkonného orgánu vykonávajúci volenú funkciu: mesto Svoge

No photo available

Politická skupina

Not Affiliated

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • bulharčina

Zastupovaná krajina

Bulharsko

Zastúpený región

Severozapaden

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Bulharská delegácia