Milan BELICA

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

 Milan BELICA

Politická skupina
EĽS (Európska ľudová strana)
Komisie
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)
Jazyky
slovenčina, čeština, francúzština, taliančina
Zastupovaná krajina
Slovensko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
11.05.2004

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Slovenská delegácia