Roman LÍNEK

námestník hajtmana Pardubického kraja

 Roman LÍNEK

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Jazyky

  • čeština
  • angličtina
  • nemčina

Zastupovaná krajina

Česká republika

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

11.05.2004

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Česká delegácia

Podpredseda/Podpredsedníčka

  • Predsedníctvo VR

Člen/Členka

  • Deň rozšírenia
  • PS Ukrajina
  • PS pre Západný Balkán