Opinion Factsheet  

O planetă curată pentru toți - Oviziuneeuropeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5736/2018
Rapporteur: 
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 27/06/2019