Opinion Factsheet  

Cultura într-o Uniune mai ambițioasă: rolul regiunilor și orașelor

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4646/2019
Rapporteur: 
Commission: SEDEC
Status: Currently in discussion
Date: 11/02/2020