Opinion Factsheet  

Către cartiere și mici comunități durabile - Politica de mediu la nivel submunicipal

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 3195/2019
Rapporteur: 
Group: EPP (European People's Party)
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 11/02/2020