Opinion Factsheet  

Raportul privind barierele din cadrul pieței unice și Planul de acțiune pentru asigurarea respectării normelor privind piața unică

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2355/2020
Rapporteur: TRUSKOLASKI Tadeusz
Commission: ECON
Status: Currently in discussion
Date: 12/10/2020