Opinion Factsheet  

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące polityki konkurencji za rok 2018

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 3686/2019
Rapporteur: 
Commission: ECON
Status: Adopted
Date: 05/12/2019