Opinion Factsheet  

Cyfrowa Europa dla wszystkich: wdrożenie w terenie inteligentnych rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 3332/2019
Rapporteur: 
Commission: SEDEC
Status: Adopted
Date: 09/10/2019