Opinion Factsheet  

Aspekt płci w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 20212027 ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania programów operacyjnych

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2503/2021
Rapporteur: PORZI Donatella
Commission: COTER
Status: Working documents
Date: 03/12/2021